Zde si můžete stáhnout přihlášku a lékařský posudek, který vám vyplní váš obvodní lékař.

Oba dokumenty musí být vytisknuty samostatně.