Řidičský průkaz skupiny "B"

Cena kurzu: 18 000Kč

Kurz autoškoly trvá 6 -8 týdnů, během kterých student projede postupně všechny města v okolí, což jsou Frýdek – Místek, Havířov, Český Těšín, Karvinou a Ostravu. Nejvíce se pak pozornost věnuje Třinci, kde budou probíhat závěrečné zkoušky. Obsah kurzu je složen z níže uvedených studijních bloků.

Teoretická výuka

Výuka předpisů o provozu na pozemních komunikacích:

 • Předpisy související s provozem na pozemních komunikacích
 • Řešení dopravních situací Občansko – právní a trestně – právní odpovědnost řidiče

Výuka o ovládání a údržby vozidla

 • Popis základních soustav vozidla, jejich charakteristiku, účel a činnost
 • Postup při provádění základní údržby a jednoduchých oprav vozidla
 • Nejčastější závady a poruch na vozidle

Výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

 • Činitelé ovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
 • Problematiku vzájemných vztahů jednotlivých účastníků provozu na pozemních komunikacích
 • Rizikové faktory jízdy automobilu v různých situacích, za různých povětrnostních a klimatických podmínek, vliv změny počasí, denní a noční doby

Výuka zdravotní přípravy

 • Prevence dopravních nehod ze zdravotních příčin
 • Zásady první pomoci a poskytování první pomoci při jednotlivých poraněních
 • Stavy bezprostředně ohrožující život

Praktická výuka

Výuka o provozu na pozemních komunikacích:

 • Provedení kontroly vozidla před jízdou a základní úkony řidiče před započetím jízdy. Nácvik a zvládnutí základních řidičských dovedností nutných pro ovládání vozidla.
 • Procvičování základních řidičských dovedností v provozu s nízkou hustotou provozu vozidel s důrazem na dodržování předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné jízdy.
 • Dosažení plné samostatnosti při řízení vozidla v hustém městském a mimoměstském provozu, na různých kategoriích pozemních komunikacích, řešení složitých dopravních situací. 

Výuka ovládání a údržby vozidla

 • Popis základních soustav vozidla, jejich charakteristiku, účel a činnost
 • Postup při provádění základní údržby a jednoduchých oprav vozidla
 • Nejčastější závady a poruch na vozidle

Výcvik v praktické údržbě vozidla

 • Základní údržba vozidla a kontrola základních soustav vozidla
 • Nácvik zjišťování a odstraňování jednoduchých závad
 • Základní úkony nutné k zajištění osvětlení vozidla
 • Kontrola a výměna základních provozních kapalin

Praktický výcvik zdravotní přípravy

 • Nácvik poskytování první pomoci při různých poraněních a stavech
 • Nácvik zástavy krvácení
 • Nácvik a zvládnutí úkonu neodkladné resuscitace
 • Nácvik použití jednotlivých prostředku z výbavy lékárničky